Termopil ve Bolometre

Kalibrasyon için iki şey çok önemlidir;

  • Kompleks Yapı ve Efor
  • Uzun Süreli Güvenilirlik

Güvenilir radyometrik ölçümler için mikro-bolometreler, karmaşık bir şekilde kalibre edilmeli ve birçok farklı destek noktasına sahip olmalı. Ancak termopil diziler aynı doğruluğa yalnızca 2-3 adet kalibrasyon noktasıyla ulaşabilir.

Aynı zamanda önde gelen üreticiler mikro-bolometre kameraların yıllık olarak tekrar kalibre edilmesini öneriyor ki bu da ek bir zaman ve bütçe israfına yol açıyor. Thermopil diziler ise uzun zaman dilimlerinde oldukça tutarlı bir şekilde çalışabiliyor. Kalibrasyon kaymaları neredeyse yok denecek kadar az olduğundan yıllık kalibrasyona ihtiyaç duyulmuyor.